2 års fängelse för att ha ätit kött!

Jag har under dagen läst några domstolsprotokoll där Mads Christophersen, en avlägsen släkting, varit föremål för rätten.

Jag blev oerhört upprörd när jag läste domstolsprotokollet från den 7 september 1835, där dom avkunnas. Mads döms till 2 års fängelse för att han tagit emot kött, fisk, brännvin, tobak och the som gåvor och inte nöjt sig med att ta emot bröd.

Mats hade sin försörjning av allmänna medel där han fick en ”skp Rug, 1 skp Byg og 2 Mk” i månaden.

Rätten delar Mads uppfattning att man inte kan överleva på den ransonen. Så han har haft viss förståelse för sitt ”betleri”. Men att uppträda oartigt, som rätten ansåg han gjorde när han frågade efter kött och fisk istället för bröd, var oförsvarligt.

Betleriet för Mads del bestod oftast av att han sotade skorstenar mot en måltid.

Till detta ”grova” brott döms han nu till 2 års fängelse.