Klädstöld gav livstids fängelse

Jag har i kväll hittat lite uppgifter om en mycket tragisk skildring av en ung man, som aldrig fick möjlighet att skaffa sig ett värdigt liv. Efter att ha studerat några fängelseprotokoll konstaterar jag att han redan som 19-åring dömdes till 3 års fängelse för att ha sålt en troligen stulen del till ett gevär, samt ett par träskor. Så 1829 beger han sig till Viborg tukthus för att där avtjäna straffet.

Jørgen, som han heter har aldrig haft en fast boplats. Han har under hela sin korta livstid vandrat och letat efter dagsverken. Först med sina föräldrar, och därefter på egen hand.

6 månader efter frigivningen döms han på nytt till 1 års fängelse som skall avtjänas i Viborg tukthus. Han friges, efter mycket gott uppförande, efter ett år. Jørgen döms dock på nytt 9 månader senare till 2 års fängelse för lösdriveri och återigen, nu för tredje gången, forslas han till Viborg tukthus.

Vid hans tredje besök på Viborg tukthus släpps han redan efter 4 månader. Jag har ännu inte kunna konstaterat varför. Först trodde jag att han avvikit men inget tyder på det. Fängelseprotokollet anger datum för frigivning. Vi skriver nu 14:e oktober 1834.

Kastellet Köpenhamn

Sedan sker något mycket märkligt och jag har ännu inte riktigt fått klarhet med alla detaljer om vad som skedde. Den 20 december 1834 påbörjas en ny rättegång mot ett antal nattmän där Jørgen är en av dem. Anklagelserna mot honom gäller stöld av 2 halsdukar, ett par skor och en hatt. Förmodligen frös han rejält när han månaden innan blev frisläppt från Viborg. Han tog sin in i en stuga och tog lite kläder. Rätten avfärdade anklagelserna om hattstöld men vidhöll halsdukarna och skorna. Rätten väljer nu att vidta kraftiga åtgärder mot denna farliga förbrytare och dömer honom till livstids slaveri (man skriver faktiskt slaveri!). Så 17 januari 1835 reser han för fjärde gången till Viborg tukthus. Han är nu 25 år gammal. I Viborg finns han i tukthuset under 9 månader för att därefter överföras till Köpenhamns fästning. Där skall han på livstid utföra straffarbete genom att deltaga i uppbyggandet av fästningen, som bl.a. behövde förstärkas efter det att Engelska flottan både 1800 och 1808 bombarderat Köpenhamn.

Danmark behövde förstärka befästningen runt huvudstaden men att unga grabbar rekryterades genom livstids straffarbete för klädstöld är skamligt!

Efter det att han forslas bort från Viborg hittar jag inga fler uppgifter. Jag vet inte hur länge han levde, men jag har fått kontakt med en lokal förening som arbetar med historisk forskning kring Köpenhamns befästning. Jag vet nu att kastellets kruthus användes som boende för straffarbetarna. Hoppas nu få lite mer information inom kort och så behöver man kanske göra en resa till Köpenhamn på nytt

Släktforskning är spännande!