Pilgrimsmusslor från 1200-talet hittats i Lödöse

I helgen besökte vi Lödöse museum.

Lödöse museum innehåller en fantastisk arkeologisk skatt av lokala fynd som gjorts i den gamla staden, som under en tid var betydligt större än Stockholm. Det är också den enda svenska stad som omnämns under 1100-talet

Härifrån styrde Birger Jarl, som byggde upp både Lödöse hus och borg. Han förhandlade till sig mindre landområden i Hisingen och Göta älvs södra landremsa vilket säkrade handeln med framför allt tyska handelsmän. Vidare började Birger Jarl slå mynt här i Lödöse.

Även Kung Magnus Eriksson och Drottning Blanka bodde under stora delar av året i Lödöse hus. Heliga Birgitta avreste härifrån på sin pilgrimsresa till Santiago de Compostela. Det var också hit hon återvände från resan. Under åren 1345-46 vistades Birgitta långa tider i Lödöse där hon skrev de politiska breven åt Magnus Eriksson. Hon var därmed, vid denna tid, en av de viktigaste rådgivarna åt Kungen.

Lödöse, en dåtida storstad

IMG_9431 (1)

I Lödöse fanns det 5 kyrkor. Den största var St:a Maria och fungerade som klosterkyrka åt Dominikanklostret. Kyrkan var 51 meter lång, vilket kan jämföras med Domkyrkan i Göteborg som är 48 meter långt. Samtliga kyrkor förutom Sankt Peder revs vid reformationen. Lödöse var ett politiskt och religiöst centrum. Här har man också funnit gamla pilgrimsmärken. Bl.a. 3 pilgrimsmusslor från Santiago de Compostela, men även pilgrimsmärken från Köln, Canterbury, Riga, Vadstena m.fl. Endast i det dåvarande danska Lund har man funnit fler pilgrimsmärken. Men man bör också tänka på att mindre än 10% av Lödöse har undersökts av arkeologerna.

Man tillverkade också pilgrimsmärken i Lödöse. Gjutformarna till Olovsyxan hittades vid en utgrävning och det kan tänkas att man sålde märket till de pilgrimer som vandrade till St:a Olovs kyrka här i Lödöse.