Christen Nielsen, nattman i Rönbjerg

Christen Nielsen, var nattman i Rönbjerg. Han har av många blivit kallad för stamfader. Han var född någon gång mellan 1655-1665. Till minne över honom hans första hustru och deras barn, har någon rest en minnessten nära Rönbjergs kyrka i Flyndersö.

Det var under åren 1692 – 1741 som han tjänstgjorde som nattman i Rönbjerg.

Den  24. April trolovas Christen Nielsen, som i kyrkoboken nu kallas för "Embedsmand i Rønberg", och Marie Hansdatter. De vigs i "Rønbjerg Kirche d. 29. Maij"

Vi känner inte till så mycket om "mäster Christen", som han också kallades, men han var en mycket aktiv fadder. När barn till nattmän skulle döpas, var det inte alltid så enkelt att få frivilliga att ställa upp som fadder. Christen tycks dock har tagit på sig denna uppgift med extra stor flit. Under åren 1701 till 1741 finner vi honom nämnd som fadder 12 gånger i Rönbjerg. Fadder är han givetvis för barn till andra nattmän.

 

Rønbjerg

1738 den 4 juni blir han på nytt trolovad och då med Cathrine Nielsdatter. De vigs den 30 juli

Med Marie får han 4 söner och en dotter, Med Cathrine får han en dotter.

Han avlider någon gång efter 1741.

Hitta till minnesstenen


Visa Flyndersö på en större karta

Christen Nielsen var min farmors mormors mormors farfars far