Familjen Ek

Död och fattigdom väckte drömmen om ett bättre liv

Familjen Ek är inte unik. De är bara en av många familjer som drabbades hårt under 1800-talets andra hälft. De är en familj som ofta tvingas att flytta beroende på var de kan finna sin försörjning. När familjen sedan drabbas av en allvarlig katastrof blir livet riktigt tufft. Det blir många års kamp för Carolina och hennes tre barn. En kamp som slutar med att de söker lyckan på andra sidan Atlanten.

Denna berättelse börjar i Ekers församling. Där föds Olof Ek den 12:e december 1828. Eker ligger väster om Örebro och är i dag en del av Längbro församling. Hans blivande hustru, Carolina Davidsson, (Andersdotter) föds en sommardag åtta år senare, den 15:e juni 1836, i Göthlunda, nordost om Örebro. På något sätt möter de varandra och tycke uppstår. De vigs den 26:e april 1857 i Glanshammars kyrka.[1]

Olof och Carolina bosätter sig i Gysta Rote i Knista.  Här föds deras första barn den 12:e februari 1859 och pojken får namnet Carl Edvard. [2] Här bor de inte så länge för redan den 1:e november 1860 flyttar de till ett soldattorp på Frösvi ägor i Edsberg.[3] Bilden till höger visar Frösvi by vid denna tid. Även på denna plats bor familjen bara under en kort period. Det tyder på att Olof tjänstgör som dräng och efter varje tjänsteperiod, i regel vid Mickelsmäss eller strax därefteråt så var man fri att gå och kunde då byta jobb, men också bli uppsagd.

Flyttar till Hackvad

Efter perioden vid Frösvi får Olof möjlighet att bli torpare och den 1 november 1861 flyttar familjen till ett torp som ligger någonstans på Tjugesta ägor [4] i Hackvad. Här vid torpet föds Elin den 14:e december 1862.[5]Hackvad - Elin föds

Olof insjuknar

Den 12 november 1863, efter två år vid torpet tvingas de flytta till Helgesta. I Kyrkoboken står det att de får bo på Lars Erssons del. [6] som ”inhyses”. Man måste anta att Olof inte längre är förmögen att arbeta på grund av sjukdom. Som torpare krävs de mycket hårt arbete för att kunna försörja familjen med mat och samtidigt få ihop tillräckligt för att betala arrendet för torpet. Om man inte är förmögen till detta så tar ändå det gamla bondesamhället ansvar för de fattigaste och ser därför till att familjen Ek får någonstans att bo. Att vara inhyses eller vara inhyseshjon är att hamna längst ned på den sociala skalan. Den som vid en auktion accepterade det lägsta arvodet erbjöd bostad åt fattighjonen och accepterade att de hjälpte till enbart efter förmåga.

I Helgesta föds Carl Edwards och Elins yngre bror, Lars Aron. Han får se dagens ljus den 1:e juli 1866.

Året därpå förvärras familjens situation. Olof Ek, avlider den 29:e april 1867 och är då endast 39 år gammal.[7]  Dödsorsaken är okänd, men han lämnar efter sig hustru och tre unga barn. Carl Edvard sju år, Elin fyra år och Lars Aron endast ett år gammal. Familjen är kvar som ”Inhyses” fram till den 29 oktober samma år.[8] Därefter flyttar de till fattighuset.[9]

 

Här, vid korsningen norr om kyrkan låg fattighuset i Hackvad

Carl Edvard Olsson

Den 12 oktober 1874 flyttar Carl Edvard från fattighuset och får tjänst som dräng i Skeppsta. Han är då femton år gammal. Här jobbar han fram till den 19:e oktober 1875[10] och byter därefter drängtjänsten till en annan gård i Skeppsta.[11] Där bli han kvar ända till den 24:e oktober 1879.[12] Då blir han dräng på Sörby gård i Hvilsta, där han stannar ett år.[13] Han får sedan möjlighet att få jobb som dräng i Logsjö Sörgård. Dit kommer han den 15:e oktober 1880.[14] och stannar i två år innan det blir dags att dra vidare till ny plats.

Denna gång går flytten betydligt längre. Tillsammans med Per August Petterson påbörjar arbetskamraterna det stora äventyret. De bestämmer sig att lämna drängyrket och flytta till Amerika. Den 20 oktober 1882 lämnar de Logsjö Sörgård,[15] precis som Karl Fredrik Petterson, dräng i granngården, gjorde redan den 3 oktober samma år. I flyttningsboken anges löpnummer 33, 65 och 66 för deras utvandring.[16] Det är möjligt att, alla tre gjorde resan tillsammans.

Carl Edvard återfinns i SCB emigrantregister. Där anges han som ”Dräng från Logsjö” med ID 644146. Om vi tittar närmare i SCB’s sammanställning för emigrerade under 1982 kan vi se att det är tre drängar från Logsjö som åkte iväg.

Emigrantlistan EK

Lars Aron

Jag söker i olika databaser för att se om jag kan hitta några källor som styrker hans resa till Amerika och jag finner honom i Göteborgs Poliskammares dokument över resenärer. När Lars Aron utvandrar är han endast 17 år gammal och han reser med skeppet Orlando från Göteborg den 5 oktober 1883.[17] Hans slutdestination planeras bli Ashland i Wisconsin.

Carolina och Catharina Elin

Elin tar tjänst som piga. Först i Helgesta Sörgård, därefter i Kräcklinge för att senare hamna i Örebro hos byggmästare Karl Erik Sundling i Skebäck. Dit kommer hon den 7 november 1884. Ett och ett halvt år senare, den 23 mars 1886, påbörjas hennes resa till Nordamerika. Hennes två bröder har åkt före. Hon har säkert fått glädjande besked om att allt gått bra och att även hon bör komma och ta med sig deras mor. När de fått ihop tillräckligt med pengar till båtresorna och en reskassa blir det dags att lämna Sverige och alla svåra år och dåliga minnen.

Elin och hennes mor åker från Göteborg med sikte mot Chicago den 16:e april 1886. De reser med MS Orlando, samma ångfartyg som Lars Aron åkte med några år tidigare. Deras resa går först till Hull i England [18]

 

Hur gick det sedan?

Jakten går vidare och när jag finner mer uppgifter om familjen så lägger jag till detta i denna berättelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor

[1] Glanshammar (T) EI:2 (1838-1861) Bild 24
[2] Knista (T) AI:17 (1856-1860) Bild 136 / sid 126
[3] Edsberg (T) AI:13 (1856-1860) Bild 226 / sid 217
[4] Hackvad (T) AI:10 (1861-1865) Bild 41 / sid 35
[5] Hackvad (T) C:5 (1862-1894) Bild 7
[6] Hackvad (T) AI:10 (1861-1865) Bild 29 / sid 23
[7] Hackvad (T) F:1 (1862-1894) Bild 9
[8] Hackvad (T) AI:11 (1866-1870) Bild 31 / sid 23
[9] Hackvad (T) AI:11 (1866-1870) Bild 31 / sid 23
[10] Hackvad (T) AI:12 (1871-1875) Bild 123 / sid 112
[11] Hackvad (T) AI:12 (1871-1875) Bild 64 / sid 53
[12] Hackvad (T) AI:13 (1876-1880) Bild 62 / sid 54
[13] Hackvad (T) AI:13 (1876-1880) Bild 116 / sid 107
[14] Edsberg (T) AI:17 (1876-1880) Bild 152 / sid 147
[15] Edsberg (T) AI:18 (1881-1885) Bild 154 / sid 146
[16] Edsberg (T) B:4 (1861-1894) Bild 46
[17] Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:23 (1883) Bild 2000 / sid 395
[18] Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:28 (1886) Bild 1840 / sid 359