Gravstensinventering-Alla

Gravstensinventering

Jag hjälper till att inventera gravar vid olika kyrkogårdar. Arbetet sker i samarbete med Sveriges Släktforskarförening. De kyrkogårdar som återfinns på denna sida är från mina inventeringar.

Hackvad Kyrkogård

Gravstensinventering

Tångeråsa kyrkogård

Gravstensinventering

Viby Kyrka

Viby kyrkogård

Gravstensinventering

KONTAKTA MIG