Hackvad – Utvandring

Drömmen om ett bättre liv

Mellan 1860 och 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner personer från Sverige. De flesta åkte till Amerika. Det var inte så annorlunda i Hackvad. Även härifrån utvandrade många. Jag har börjat följa de som sökte ett bättre liv på annan plats i världen. I ett första steg har jag upprättat en lista på födda i Hackvad och som utvandrat. Ytterligare personer, som varit bosatta i Hackvad, men är födda på annan ort avser jag söka upp.

Vissa personer och familjer avser jag följa lite extra. Dessa berättelser presenteras här. I listan över utvandrade personer har vissa av dem en länk som går till en närmare redogörelse av deras livsöden.

Har du kännedom om personer, med anknytning till Hackvad, som du vill att jag söker upp. Kontakta mig då.

 

Utvandrare

En förteckning över personer som är födda i Hackvad och som har utvandrat

Länk

Familjen Ek

Död och fattigdom väckte drömmen för familjen Ek från Hackvad

Länk

Många drömmer om ett bättre liv... Ibland krävs en resa till annan plats för att uppfylla drömmen.

Lite tips för att forska själv