Heliga källor

Heliga källor

Det finns gott om Heliga källor. Ofta är de kopplade till helgon, eller platser utefter pilgrimsleder, men det finns också andra orsaker till dessa utpekade heliga platser. Jag försöker samla på en del av dess allteftersom jag hinner besöka dessa.