Montserrat

En plats som påverkat hela världen

Symbolplatsen för Katalonien. Jesuitrörelsens födelseplats. Den "lilla mörkas" hemvist

Det är oerhört spännande att besöka Montserrat. Vi tar tåget från Barcelona och efter några mil blir det dags att byta till ett mindre tåg som tar oss passagerare med på en vacker ”klättring” upp för berget. Utsikten är bedårande. När man är framme så dyker en liten ministad upp mellan bergstopparna. Här kretsar det mesta kring klostret och dess kyrka. Montserrat är en viktig historisk plats för den Katalanska historien. Det är här Katalan har sin rötter.

Berget besöks av pilgrimer, turister och friluftsmänniskor. Över 2 miljoner besökare tar sig varje år upp till denna förtjusande plats. En del väljer linbanan upp, som tyvärr var stängd när vi besökte platsen. Det är också möjligt att ta sig upp med bil. Men förr, före tågets och vägens tillkomst var det en tuff utmaning att besöka det avsides belägna klostret.

När vi kommer upp med tåget på kuggspårsjärnvägen ser vi ytterligare ett järnvägsspår som går nästan spikrakt upp mot toppen av de underliga bergen. De här vagnarna går inte för egen maskin utan dras upp av en enorm vajer, som fungerar ungefär som en linbana, fast på räls. Som motvikt används en annan vagn. När en vagn ska upp så går den andra ned, som motvikt. Vagnarna har anpassats till den enorma lutningen och är byggd som branta trappsteg. Resan upp till toppen liknar mest en spektakulär attraktion på nöjesfältet Liseberg. Men vilken enorm utsikt som erbjuds oss som åker hela vägen upp.

När man kommer hit upp ser man att området också är populärt för friluftsliv. Mängder av vandringsleder utgår härifrån. En del utefter stora branter. Vi prövar en led, men efter en balansakt med stup vi sidan av oss vänder vi tillbaka till säkerhet. Utefter bergsväggarna ser vi bergsklättrare kämpa sig upp till topparna.

Även en vandringsled till Santiago de Compostela startar här.

 

Montserrat

Santa Maria de Montserrat

La MorenetaNågra eremiter bland Benediktinordens medlemmar tog sig upp till berget och grundade ett kloster år 888. Man ägnar sig åt Mariadyrkan och än i dag är Maria, "La Moreneta" (den lilla mörka). Klostret växer till och byggs ut under 1000-talet, och blir då en vallfartsort för pilgrimer. Det är den mörka Maria-Skulpturen som är målet.

Benediktinorden (Ordo Sancti Benedicti, O.S.B.) är en katolsk klosterorden grundad av Benedikt av Nursi. Deras regler innebär ett liv i fattigdom, kyskhet och lydnad. De förband sig också att stanna kvar i sitt kloster,

Klostrets betydelse och storlek växer. År 1025 får klostret en ny plats och blir också en vallfartsort för pilgrimer. 1409 får klostret status som självständigt och får därmed också en egen abbot.

Under 1600 talet ökar klostrets betydelse som ett kulturellt centrum och då särskilt musiklivet. Här har många kända kompositörer fostrats. Än i dag står musiklivet i centrum och den kända gosskören framför varje dag Mariahymnen "Virolai", förutom på lördagar då munkarna får göra det, eller också när gosskören är på turne. Kören har sina rötter ända från 1300-talet och är därmed kanske världens äldsta kör.

Länk till Youtube där gosskören framför "Virolai"

Klostret raseras och byggs upp på nytt

År 1811 raseras klostrets medeltida byggnader av Napoleons trupper, men byggs upp på nytt några år senare. Under Spanska inbördeskriget överges klostret efter det att ett 20-tal munkar mördats. Under Francotiden blir klostret en fristad för intellektuella, konstnärer, politiker och studenter. Då växer också kampen till för ett fritt Katalonien. Mässan framförs på Katalanska trots att språket är förbjudet

La Moreneta

Maria-skulpturen, som med åren svartnat, har några år på nacken. Vetenskapliga undersökningar visar på att skulpturen kan vara 800 år gammal. Sägnen säger dock att den är tillverkad av evangelisten Lukas och transporterats hit av aposteln Petrus. Den lär ha hittats i en grotta undangömd för morerna. Grottan är också en plats som man besöker och ligger mycket nära klostret.

Som besökare till kyrkan får man möjlighet att gå fram till La Moreneta och vidröra henne, Jesubarnet och jordgloben. Varje dag besöks hon av ett par tusen människor och det är en speciell känsla att få vara med om att själv gå trappstegen upp till "La Moreneta"

Ignatius av Loyola

Man kan inte låta bli att nämna platsens betydelsE för Ignatius av Loyola, Jesuiternas grundare. Här i klostret avlade han sin generalbikt. Bikten varade i tre dagar och förutom de sedvanliga biktböckerna fick han av abboten en "Övningsbok för det andliga livet". Abboten och flera av munkarna var starkt påverkade av en utbredd andlig rörelse med rötter i Holland, "Ny Fromhet". Här i Montserrat fick han många impulser till hans bok "Andliga övningar". Natten mellan den 24 coh 25 mars 1522, kvällen före Maria bebådelse, tillbringade han i bön både stående och på knä inför "La Moreneta". Han var iklädd säckväv istället för full riddarutrustning, som var vanligt  inför ett riddarslag. Den tidigare riddaren var nu klädd i hans nya rustning och nästa dag begav han sig iväg i riktning mot Barcelona. Han gör dock halt i Manresa där han blir kvar i nio månader. Resten är kyrkohistoria.

Länkar till intressanta sidor

Allmänt om klostret och dess omgivning

Regelbundna TV-sändningar från klosterkyrkan

Senaste inlägg