Mads Christophersen’s morfar’s farmor’s far är Christen Nielsen, Rönbjerg.

Christen Nielsen är min farmors mormor’s mormor’s farfar’s far.

Mads föddes 1780 och han blev döpt den 18:e september i Resen (Hindborg) sogn. Han är mer känd under namnet ”Pludder-Mads, men kallades också för Mads Klunt, Skrummel-Mads, Mads Snalder, och Mads Rakker

Mads var en mycket flitig gäst vid domstolarna och gör också flera besök i Viborgs tukthus.

Anton Gaardboe – ”Himmerlands Rakkere fra vugge til grav”

Anton Gaardboe skriver om Pludder-Mads och säger att ”Af alle Himmerlands hjemløse rakkere var Pludder-Mads den mest populære, og han har også – i modsætning til de fleste andre – været kendt i alle dele af landsdelen.”

Vidare skriver Gaardboe att Mads yttre inte var tilltalande. Han var 58 tum hög och hade ”to krumme fingre, blå øjne, bleg ansigtsfarve, var skaldet og havde brunt kindskæg, og hertil kan føjes, at han i 1830 havde en eller anden brystsvaghed.”

En annan beskrivning säger att han var ”en liten tjock man med skägg och tobak över hela ansiktet”.

Det finns mycket roligt berätta om Pludder-Mads så här skriver Gaardboe om när prästen, vid konfirmationsförberedelsena ställde frågan till Mads, om han kunde komma ihåg ”hvor mange kurve (korgar) mad der blev samlet sammen efter bespisningen af de 5000 mennesker i ørkenen.” Mads kommer inte på svaret så prästen upplyser honom om att det blev 12 korgar över. Då svarar Mads ”Ja, men det kommer da an på, få’er, hvor stur æ kurre var”

Mads i rätten

I februari månad 1810 meddelar Lysgård-Hids herreders politiret att han döms för ”tjuveri” till 6 månader att avtjänas i Viborgs tukthus.

Straffet börjar avtjänas den 29 mars 1810 och vi läser i Viborg tukthus protokoll över fångarna (1779-1835 B 204-58) att straffet börjar avtjänas den 29 mars och att han får lämna anstalten den 30 september. Enligt detta protokoll är Mads 28 år (bör ha varit 29 och möjligen fyllt 30)

Efter avtjänat straff i Viborg 1810 skickades Mads hem till den socken där han blev döpt. Men Mads, som försörjde sig som kringresande sotare, lämnade Resen och gick på vandring kring Ålborgs stift för att finna försörjning. Anne Christensdatter har ett barn tillsammans med Mads Christophersen.

Mads är föremål i rätten fler gånger. 1819 (Middelsom-Sønderlyng herreders politiret), samt 1821 (Hassing-Refs herreders politiret).

Rättsförhandlingar i Hellum-Hindsted herreders politiret

1830 den 22 juli – 6 september

Följande personer är föremål för rättens prövning. Mads Christophersen, Anne Christensdatter, Zidsel Jørgensdatter och Maren Marie Johannesdatter eller Møller.

Det brott som är föremål i rätten är lösdriveri och betleri. D.v.s. de saknade en fast bostadsplats och anklagades de för tiggeri .

Följande domar meddelas.

  1. Mads Christophersen  som för andra gången begått lösdriveri och för tredje gången tiggeri döms till tvångsarbete i 1 år i Viborg Tugt og Forbedringshus
  2. Anne Christensdatter som för första gången begått lösdriveri och tiggeri döms till 4×5 dagars straff på vatten och bröd i fängelse.
  3. Zidsel Jørgensdatter som för första gången begått lösdriveri och andra gången för tiggeri döms till 30 dagar på  vatten och bröd i fängelse.
  4. Maren Marie Johannesdatter eller Møller döms till enkelt fängelse i 120 dagar med vanlig fängelsekost.. (Hon är under 18 år)

Den 27 september 1830 verkställs det ettåriga straffet för Mads Christophersen.

Den 26 november 1835

Nu blir det återigen dags för ett besök på Viborgs tukthus. Även denna gång dömas Mads till ett år för lösdriveri. Han har ”Strøifet om i Landet” står det i fängelseprotokollet från Viborg. Han släps dock på fri fot först 28 maj 1837.

Den 2 januari 1838

Den nu 58 år gamla Mads döms till 3 års straffarbete på grund av tiggeri.  Återigen har han ”Strøifet om i Landet”.

År 1840 finner vi honom i folkräkningen

Det är okänt om när och var som han avlider.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: