Rastplats på väg till Nidaros

S:t Olofs källa

Den lokala traditionen säger att Olof (Olav) Haraldsson besökte denna plats och ska ha döpt bygdens första kristna i början av 1000-talet. Det finns fler utpekade källor i närområdet som också nämns som en källa där Olof har döpt de första kristna. Bl.a. intill S.t Olofs kapell, som ligger utefter vägen mellan Östansjö och Hallsberg.

Det är ganska vanligt att en helig källa har uppstått i samband med ett under. Ett exempel är berättelsen om S:t Karlung som bars i en kista och när den ställdes ned på marken så sprang en källa upp. Ovanpå den källan byggdes en kyrka där även hans reliker förvarades. I dag är kyrkan en ruin.

Ett annat exempel är S:ta Elin av Skövde. När de bar hennes döda kropp från Götene till Skövde så sprang en källa fram på den plats man valde att ta rast.

Oavsett orsakerna till källan i Hardemo så har den med all säkerhet haft en viktig betydelse för vandrare och pilgrimer på sin väg till Nidaros (Trondheim).

Det har blivit tradition i församlingen att årligen fira gudstjänst vid källan och då i anslutning till S:t Olavsdagen.

Hitta till källan

Från min blog