ST-Helgesta

Helgesta Soldattorp

Följande soldater med familj, som jag återfunnit i husförhörslängderna, har varit bosatta i soldattorpet i Helgesta.
Soldaterna i torpet tillhörde Askersunds kompani.
Jag är osäker på placeringen, men på denna plats låg ett soldattorp och bör ha tillhört Helgesta. Länk till karta

Det kommer att finnas länkar från varje soldat till ytterligare information. Dessa läggs in successivt.

Torpnr: NÄ-N2-0029

Regemente: Närkes regemente
Kompani: Askersunds

 

18xx-1836
Qvistberg, Johan
F

1836-1863
Qvistberg, Johan
F 1818

1863-1884
Helge, Petter
F 1834

Särskilda uppgifter om torpet