ST-Skeppsta

Skeppsta Soldattorp

Följande soldater med familj, som jag återfunnit i husförhörslängderna, har varit bosatta i soldattorpet i Skeppsta.
Soldaten i torpet tillhörde Edsbergs kompani fram till 1838. Under detta år fördes de över till Askersunds kompani.
Placeringen av torpet bör ha varit på norra sidan vägen, följ länken: https://goo.gl/maps/rUXaTXqyk2RRdtwL8

Det kommer att finnas länkar från varje soldat till ytterligare information. Dessa läggs successivt.

Torpnr: NÄ-06-0056

Regemente: Närkes regemente
Kompani: Edsberg

1805-1822
Skeppare, Per
F 1785

1823-1826
Skeppare, Gustaf (Jönsson)
F 1805

1826-1833
SKEPPARE, Per (Petter)
F 1809

1833-1838
Skeppare, Per (Gustafsson)
F 1807

Torpnr: NÄ-N2-0024

Regemente: Närkes regemente
Kompani: Askersunds

1838-1859
Skeppare, Peter (Gustafsson)
F 1807

1860-1884
Skeppner, Anders (Jonsson)
F 1836

 

 

Särskilda uppgifter om torpet

Enligt centrala soldatregistret kan även nedanstående person varit bosatt i soldattorpet. Jag har dock inte återfunnit personen i husförhörslängden.

Wallberg, Lars (Gullbransson)
F 1769
1790-1819
Regemente: Närkes regemente
Kompani: Edsbergs