ST-Vilsta

Vilsta Soldattorp

Följande soldater med familj, som jag återfunnit i husförhörslängderna, har varit bosatta i soldattorpet i Vilsta
Soldaterna i torpet tillhörde Askersunds kompani.
Jag är osäker på placeringen, men på denna plats låg ett soldattorp och bör ha tillhört Vilsta

Det kommer att finnas länkar från varje soldat till ytterligare information. Dessa läggs in successivt.

Torpnr: NÄ-N2-0027

Regemente: Närkes regemente
Kompani: Askersunds

 

1836-1846
Sven Hvilman

1846-1862
Olof Hvilman

1862-1884
Frans Oscar Wig
Född 2 februari 1842 i Askersund

Torpets placering

Under de år (1846 - 1862) som Olof Hvilman är bosatt i soldattorpet så sker reformen "Laga Skifte". Det troliga är att det är orsaken till att det finns 2 soldattorp angivna i Vilsta och han att han kommer att byta bostad eller så får hans efterträdare den nya bostaden.

När dokumentet för laga skifte upprättas så anges det att på fastigheten 96 finns ett soldattorp, men på samma karta (18-HAC-40, Laga skifte, 1854 Länk) så anges att även på 86 och 87 finns ett soldattorp, men i dokumentationen anges "svedlandsfallet". Kan denna plats (86-87) ersatt den gamla? På Generalstabskartan från 1888 anges platserna 86-87 och 97  som soldattorp. I dokumentationen till Laga Skifte anges 97 som donationsjord. Så lite förvirrande är det.

 

 

Särskilda uppgifter om torpet

Enligt kartan från Grimstens härads karta över Hackvads socken från 1850 så kan vi se två utpekade soldattorp. Till vänster har vi torpet på Lindåsen. Torpet till höger ligger vid gården men även torpet längst söder inom den röda ringen anges som soldattorp i Generalstabskartan.

Vilsta soldattorp i Hackvad