Svenska historiska kloster

Antonitorden
Augustinska ordensprovinsen
Augustinerorden
Benediktinerkloster
Birgittinorden
Cistercienskloster
Dominikanorden
Franciskankloster
Johanniterorden
Karmeliterorden
Kartusiankloster
Premonstratensorden
Sankta Klaras orden