Utvandrare-Familjen Djerf

Djerf Familjegrav

Familjen Djerf

Statardrängen Aron Eriksson född den 27 november 1845 och hans hustru Johanna Erika Persdotter född 29 juli 1854 vigdes i Hackvads kyrka den 25:e februari 1874. Båda är födda i Hackvad. De flyttade till Viby församling och Wärnsta egendom, Norra Grind november 1876. De fick flera barn tillsammans.

Arons föräldrar var Eric Djerf och Maja Andersdotter. Han hade många syskon bl.a. Christina, född 1853-12-29, och Matilda, född 1859-10-27. Christina tar sig till Stockholm. Jag hittar jag henne skriven 1873 på adressen Drottninggatan 73, där hon även jobbar som tvätterska. Hon emigrerar sedan till Nord Amerika

Matilda gifter sig den 18:e juli 1884 med statardrängen Anders Nilsson från St. Mellösa. De flyttar till Sörby säteri i Mosjö. Efter några års tjänst som statare reser de den 24 oktober 1887 till Nord Amerika.

Aron och Johanna Erikas barn

Viby (T) AI:21b (1891-1895) Bild 331 / sid 702

  • Alma Johanna föddes den 5:e juni 1874 i Hackvad
  • Agneta Maria  föddes 3:e april 1876 i Hackvad
  • Agda Kristina föddes 3:e februari 1878. i Viby. Hon avlider 16 dagar senare.
  • Aron Konrad föds 13:e mars 1879 i Viby/Hackvad. (Det finns olika uppgifter i församlingsboken).
  • Karl Alvar föddes den 11 september 1881 i Viby
  • Anna Elisabeth föddes den den 13:e april 1885 i Viby
  • Axel Ivar föddes 17:e januari 1888 i Viby
  • Algot Ragnar föddes 19 november 1892 i Viby
  • Artur Emanuel föddes 30 december 1894
  • Erik Agnar Adolf Djerf föddes 30:e maj 1898

I Församlingsboken Viby (T) AI:21b (1891-1895) Bild 322 / sid 693 ser vi att Aron Eriksson också kallas för Djerf. Familjen flyttar till Nordankyrka egendom, Kärret den 8:e november 1894. Han tituleras nu som Torpare.

Alma och Agneta

Alma och Agneta blir inte med på flytten till Viby. Alma flyttar till Edsberg den 24:e oktober 1891 men kommer den 31:a oktober 1892 till Viby. Samtidigt jobbar Agneta som piga vid Stora Vretstorp. Systrarna har bestämt sig för att följa sina fastrars fotspår, att göra en längre resa. De påbörjar sin resa till Nord Amerika den 2:a juni 1893

Det är osäkert om detta är rätt fartygs.

Den 6 juni 1893 avreser de från Göteborg med fartyget Blenda. Resan går till Fredrikshamn, för vidare transport till New York. Det finns båda antecknade i Göteborgs poliskammare, Inkomna uppgifter om utvandrade personer, SE/GLA/12703/E IX/51 (1893), bildid: A0056940_00156, sida 303 och 304.

Jag har inte hittat några uppgifter om hur det går för Alma i USA

Agneta, som kallar sig för Agnes gifter sig med John Edward Jonsson. Hon avlider 30 september 1973 och begravs vid Lakewood Cemetery i Minneapolis.

Anna Elisabet

Hon utvandrar till Nord Amerika 23 juni 1902. Resan går den 27 juni från Göteborg till Hull i England med fartyget Romeo (Göteborgs poliskammare före 1900, Inkomna uppgifter om utvandrade personer, SE/GLA/12703/E IX/70 (1902), bildid: A0056959_00180, sida 348-349). Destinationen är bestämd till St Paul i Minnesota.

Den 3 juli går hon ombord på det stora skeppet Tunisian som rymde 1460 passagerare. Resan går från Liverpool till Quebec, Canada.

Amerikabåten Tunisian

Anna kommer att åka tillbaka till Sverige, men då för att hämta sin yngre broder Algot.

Anna och Algot

De reser ut tillsammans den 2 oktober 1908 från Göteborgs hamn med fartyget Calypso. Resan går först till Hull i England. Algot är då 16 år gammal. Destinationen är New York. Länk till källan

1909 är Anna bosatt i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA. Där gifter hon sig med Gustaf Adolph Lundberg, som är född i Hällestad i Västra Götaland.

Anna avlider 11 november 1963 Hennepin Minnesota

Algot gifter sig med Jessie O Petersson. De får tre barn, Harold Allen, Harvey samt en dotter som avlider vid födseln. Barnen föds och lever hela sina liv i Hennepin i Minnesota. Algot avlider den 5 februari 1968 och är begraven  i Fort Snelling National Cemetery. Han kallades för "Al" vilket också finns med på hans gravsten. Länk till gravstenen

Harold avlider 1999 och Harvey  2018. Båda har barn och barnbarn som lever i dag.

Aron Konrad

30 april 1897 får han ett betyg av kyrkoherden att få göra militärtjänst. Han flyttar till Stockholm den 25 oktober samma år. Han emigrerar till Nord Amerika 1911

Ivar Axel

Den 1:a juli 1916 gifter han sig med Elsie Marie Edström. De bor i Hennepin i Minnesota där han jobbar som konduktör. Han avlider två år senare, den 8:e juni 1918 och begrav i Hennepin.

Erik Adolf Agnar

Erik är född 30 maj 1898 och tituleras som sjöman. Han var inskriven Västerås sjömansskola den 9:e juni 1915. Två år senare åker han till Nord Amerika. Församlingsboken anger den 2:a maj 1917 (Viby (T) AIIa:5 (1908-1923) Bild 3050 / sid 1095).

Föräldrarna Aron och Johanna Erika

De flyttar till Nordamerika 1 augusti 1919 (Viby (T) AIIa:5 (1908-1923) Bild 3050 / sid 1095)

 

Familjen återförenas

I folkräkningen i USA hittar jag följande bild.

Hemma hos Agneta och John Johnsson bor hennes föräldrar Aron och Erika, samt hennes yngsta bror Agnar E. Även Jons syster Ellen med hennes son Carl bor hos dem.

I Saint Paul, Ramsey County i Minnesota har de en familjegrav.

Efter drygt 17 år i USA så avlider Johanna Erika i Saint Paul, Ramsey County, Minnesota den 24:e maj 1937.

Aron avlider tidigare. Redan ett och ett halvt år efter att de anländer Nord Amerika så avlider han i Rochester i Minnesota den 17:e februari 1921.