Varför olika kartor

FamilytreDNA

Enligt familytreDNA är mitt ursprung

Finland 57%

Scandinavien 36%

Sydöstra Europa 6%

Storbritanien < 1%

Ancestor

Enligt Ancestor är mitt ursprung från

Finland 79 %

Sverige 14%

Norge 7%

 

My Heritage

Enligt My Heritage är mitt ursprung från

Finland 53,9%

Scandinavien 46,1 %

 

Varför ger samma DNA-prov olika ursprung hos de olika företagen?

När jag först tog mitt prov, som jag lämnade in till Ancestor, så blev jag väldigt förvånad att jag hade så stort ursprung från Finland. Har mina danska anor inslag av finska gener var min första tanke. Jag äger givetvis mitt DNA-prov själv, och har därför kunnat ladda in provet på ytterligare två sidor. För att vara övertydlig, så har alla dessa tre företag fått samma DNA-prov att analysera, men de ger mig olika resultat av mitt ursprung.

Hur kan det bli så?

Det finns olika anledningar och är egentligen inte så konstigt. Det är viktigt att förstå hur resultatet från DNA-provet ska tolkas.

Peter Sjölund, beskriver detta i sin bok "från DNA-test till SLÄKTTRÄD" att ingen karta är rätt, men inte heller fel. Jag rekommenderar att ni läser hans böcker, om ni vill förstå era egna DNA-prover.

Några egna slutsatser som jag gör:

  1. De olika företagen kan givetvis bara göra matchningar mot andra resultat som de har samlat på sig i sin databas. Min egen tolkning skulle därför bli, att ju fler DNA-analyser som görs ju säkrare blir siffrorna.
  2. Om min bror skulle lämna in ett DNA-prov så kommer vi få skillnader i våra resultat eftersom vi inte ärver identiska kromosomer från våra föräldrar.
  3. Jag tolkar också att de tre analyserna är helt överens om att jag är till 100% Europe.

Det finns också en annan faktor som spelar stor roll. Eftersom min mor är från Finland, så är det en folkgrupp som har väldigt liten genetisk spridning. Det blir därför automatiskt så att jag får enormt många träffar från Finland. Jag konstaterar då att Ancestor inte tagit tillräcklig höjd för den faktorn i sina analyser. Andra sådana grupper är t.ex. om man är same.

Det mer intressanta är ändå de matchningar som man får med andra personer. Det är normalt att man får dryga 1000 matchningar med folk som man "kan" vara släkt med. Eftersom jag till hälften har finska gener blir det väldigt många matchningar. Just nu har jag 7630 matchningar. Av dessa har dryga 90 personer minst 100 cM (Centi Morgan) gemensamt med mig och minst ett gemensamt block om minst 20 cM. Det innebär mycket hög sannolikheten att vi är hyggligt nära släkt, dvs från kusin till femmänning.

När man fått sådana träffar så försöker jag se om jag kan hitta gemensamma anfäder, med det förutsätter att de också har lagt ut deras släktträd. Tyvärr är det vanligt att man inte gör det. Många tror att man automatisk får veta sitt ursprung och hur man är släkt med andra om man gör ett DNA-test. Så är det inte. Det man får vid en DNA-analys är ytterligare ett verktyg som är mycket bra att ha vid släktforskning. När man fått provet, då börjar jobbet.

Centi Morgan. Vad är det nu? Det får jag försöka reda ut vid ett annat tillfälle.

 

Peter Sjölunds bok kan du köpa här. LÄNK