Pilgrimsvandring

Under följande sidor vill jag ge information om pilgrimsvandringar och pilgrimsmål i Europa.


Nidaros

Pilgrimsvandring till Nidaros (Trondheim) och Sankt Olov har varit viktiga inslag i Nordens historia.


Santiago de Compostela

Fler hundra tusen personer pilgrimer når Santiago de Compostela varje år.

Flera leder går igenom Spanien till Jakobs grav. Den franska leden är mest känd.

Spani