Cajsa och Erik från Götlunda halshuggs för blodskam

Cajsa Gustafsdotter 17 år föder en oäkta son den 23 januari 1754 och hon anger drängen Jeremias Ohlson som fader. Detta tar hon senare tillbaks och erkänner att det är hennes bror, Erik Gustafsson, 24 år, som är fader till barnet.
De döms till döden genom halshuggning för att ha bedrivit blodsskam.

Avrättningsplatsen är på åsen strax norr om kyrkan i Götlunda och avrättningen sker med halshuggning den  29 april 1754.

LÄS MER OM BEGREPPET BLODSKAM

Cajsa Gustafsdotter föder en son den 23 januari 1754. Barnet döps den 28 samma månad.
Källa: Götlunda (T, U) C:3 (1752-1795) Bild 12 / sid 17 

Deras barn avlider den den 1 april och begravs den 5 april.
Källa: Götlunda (T, U) EI:1 (1752-1799) Bild 50

Avrättningen av syskonen Erik och Cajsa
Källa: Götlunda (T, U) EI:1 (1752-1799) Bild 50