Den stora Rackarjakten

Bild från boken av Anton Gaardboe, ”Himmerlands Rakkere – fra vugge til grav”. Nyreviderad udgave Jens Bråten

Den 11 februari 1835 genomfördes ”den store kæltingjagten”. Den hade planerats och skulle genomföras på order av landshövdingen Laurvig Ahlfeldt. Han hade även samlat ihop sockenfogdarna som skulle vara med och leda alla de insatser som skulle genomföras denna dag.

Jakten genomfördes i Ringkøping, Viborg och Aalborgs län (amter) och ansågs vara framgångsrik då lösdrivande folk blev anmodade till fasta boplatser. 142 personer fångades in och man kunde nu konfirmera dess och folk som ”avlat grumling” kunde nu bli vigda.

Bland de som fångades in kan jag konstatera att flera av dem finns i mitt släktträd


Christien Eliasen ☆ 1813Farmors morfars bror➡️
Hansine Jakobine HandsdatterFarmors morfars brorsdotter
Anders EliasenFarmors morfars bror)
Ane Sofie KlemensdatterFarmors mormors mor
Mette Marie JohannesdatterFarmors morfars farbrors dotter
Ingeborg Andersdatter☆ 1837Farmors morfars brorsdotter