Den stora rackarjakten

Den 11 februari 1835 genomfördes ”den store kæltingjagten”. Den hade planerats och skulle genomföras på order av landshövdingen Laurvig Ahlfeldt. Han hade även samlat ihop sockenfogdarna som skulle vara med och leda alla de insatser som skulle genomföras denna dag.

Detta var inte den enda jakt som bedrevs för att fånga in nattmän, men den största ich mest organiserade.

Jakten genomfördes i Ringkøping, Viborg och Aalborgs län (amter) och ansågs vara framgångsrik då lösdrivande folk blev anmodade till fasta boplatser. 142 personer fångades in denna dag och man kunde nu konfirmera dessa och folk som hade ”avlat grumling” kunde nu bli vigda.

Följande personer, som finns i min släktdatabas, fångades in denna dag 
Christen Eliasen
är född 1813 och är min farmors morfars bror

Hansine Jakobine Handsdatter
hon levde tillsammans med Christen Eliasen

Anders Eliasen
är född 1816 och är min farmors morfars bror och därmed bror till Christen här ovan samt till Johannes Eliasen, en anfader till mig

Ane Sofie Klemensdatter
hon är min farmors mormors mor

Mette Marie Johannesdatter
hon är min farmors morfars farbrors dotter

Ingeborg Andersdatter
hon är född 1837 och dotter till min farmors morfars bror Anders Eliasen

Det kan finna fler i min släktdatabas som fångades in

Bild från boken av Anton Gaardboe, ”Himmerlands Rakkere – fra vugge til grav”. Nyreviderad udgave Jens Bråten