Soldattorp i Hackvad

Bakgrunden till soldattorp och indelningsverket

 

I Sverige byggdes det upp ett system där allmogen skulle försörja nationen med soldater. Detta var ett betydligt billigare sätt än att rekrytera legosoldater. I princip innebar det att en antal gårdar gick samman och bildade ett rote och att de tillsammans skulle ordna en bostad med ladugård och en bit mark av hög kvalité till en soldatfamilj. Som motprestation fick gårdarna skattelättnader.

Systemet är gammalt och fanns redan vid slutet av 1200-talet, men har under åren utvecklats.

I Hackvad var soldaterna fördelade på flera kompanier. I Nerikes regemente finner vi Askersund och Edsbergs kompanier. Bland livregementets husarer, finner vi Västra Nerikes Sqvadron.

 

Soldattorp

Följande soldattorp fanns i Hackvads socken

Tjugesta

Helgesta - NÄ-N2-0029 (61)

Vilsta - NÄ-N2-0027 (59)

Skarby - NÄ-N2-0028 (60)

Gippersta -NÄ-N2-0030

Via (södra) - NÄ-06-0052

Via (norra) - NÄ-06-0053

Skeppsta - NÄ-06-0056, NÄ-N2-0024

Lundby - LH-14-0111

Bärsta - LH-14-0112 (57)

Bo - (51)

Hovesta - LH-14-0114 (64)