Jag håller på att återställa min hemsida som raderades av mitt webbhotell i samband med mina sjukhusvistelser då mitt hjärta "pausade". Men under september-oktober bör jag ha återställt det mesta.