• Slider Image

Nattmännen i Danmark

Nattmansstenen i Flyndersö (Nära Rönbjerg)

Vilka var nattmännen?

Om du ställer den frågan till danskarna får du vara beredd på att inte många känner till vilka de var. Om man mot förmodan känner till dem så får du räkna med olika svar och dem och deras historiska bakgrund.

Förr kunde man skrämma barnen och säga ”om du inte lyder, så kommer nattmannen och tar dig”.

Det finns givetvis inte en bild av dem och deras arbetsuppgifter och historia har förändrats under flera århundraden.

Från en början, tidigt på 1600 talet, hade nattmännen en viktigt uppgift. De var då lagstadgat att varje köpstad skulle ha en nattman, som bl.a. tog hand om döda djur, hjälpte bödeln och slaktade hästar.

När bönderna under 1800-talet själva slakta hästar och samhället får fram bättre latrinsystem m.m. så blir nattmannen överflödig och de blir ett kringvandrande folk, som utför enklare sysslor och tigger för att överleva.

Stenen på bilden är rest som ett minne över Christen Nielsen, nattman i Rönbjerg. Han är en ana till mig, 9 generationer bort

Läs mer om

Christen Nielsen född ca 1655-65

Pludder Mads

Den stora Rackarjakten ➡️

Utrota nattmannen!

Bodil Pedersdatter med söner

Familjefest på tukthuset

Rackarkungen

Højris brinner

Fattiga tvingas bära ett märke ➡️