Soldater i 

Västernärke

Soldater, soldattorp soldatfamiljer

Hackvad