Tag Archives: Nattmän

Fattiga tvingas bära ett märke

Redan 1857 trädde en förordning i kraft som tvingade alla fattiga att bära ett tydligt märke, som skulle vara fastsytt på deras kläder och vara väl synligt. Denna bestämmelse följdes av fler förordningar som ställde samma krav under både 17:e och 18:e århundradet. Märket skulle identifiera den fattige. Bilden ovan är ett sådant märke. Att […]

Read More

Nattmännen i Danmark

Vilka var nattmännen? Om du ställer den frågan till danskarna får du vara beredd på att inte många känner till vilka de var. Om man mot förmodan känner till dem så får du räkna med olika svar och dem och deras historiska bakgrund. Förr kunde man skrämma barnen och säga ”om du inte lyder, så […]

Read More