Tag Archives: Rackarjakten

Den stora Rackarjakten

Den 11 februari 1835 genomfördes ”den store kæltingjagten”. Den hade planerats och skulle genomföras på order av landshövdingen Laurvig Ahlfeldt. Han hade även samlat ihop sockenfogdarna som skulle vara med och leda alla de insatser som skulle genomföras denna dag. Jakten genomfördes i Ringkøping, Viborg och Aalborgs län (amter) och ansågs vara framgångsrik då lösdrivande […]

Read More