Emigranter från

VästerNärke

Antalet som är födda i respektive församling och emigrerar

De som utvandrar och är födda i nedan församling men påbörjar sin resa antingen i hemförsamlingen eller någon annan. Mer statistik hittar du på respektive församling. Uppgifterna är hämtade från födelseböckerna med hjälp av Emiwebb.

Födda i Hackvad

Födda i Edsberg

Från Viby

Från Kräcklinge

Från Tångeråsa

Från Knista

Från Kvistbro

Från Hidinge

Uppgifterna om emigration är hämtade från Emiweb

Västra Närke

Hackvad
Tångeråsa
Kräcklinge

 

Edsberg

Kontaktformulär

1 + 15 =