Min forskning

Min forskning

Nattmännen i Danmark

Nattmannen ansågs vara en ”oren” människa som kunde smitta hederliga människor om man vidrörde honom.

Soldattorp i Närke

Jag har börjat inventera soldattorpen i västernärke samt de soldater och deras familjer som varit bosatta i dessa stugor.

Emigranter från Närke

Jag avser följa upp samtlliga som emigrerade och är födda eller bosatta i Västernärke.

Avrättningar i Närke

Under åren 1645 – 1861 avrättades 18 personer i Närke. Varje avrättning har sin historia som ni kommer att kunna läsa här